underkonsult

Vatten och samhällsbyggnad

Miljökonsult, Sverige

Som konsult erbjuder jag företag och organisationer stöd i miljö- och hållbarhetsarbetet. Med en lång och bred bakgrund både som miljöinspektör och miljökonsult har jag erfarenhet av tillsyn och tillståndsprövningar och kan erbjuda en gedigen kunskap om hur miljöbalkens regler fungerar och tillämpas. Min erfarenhet gör att jag kan lotsa verksamheter rätt från början när det gäller myndighetskontakter och vara behjälplig vid framtagande av de underlag som efterfrågas. Kompetensområden: tillståndsansökningar, MKB, anmälningar enlig miljöbalken, kontrollprogram, egenkontroll, avfallsbestämmelser samt kemikaliehantering och säkerhetsdatablad. Jag har erfarenhet av kommunala avloppsreningsverk både som inspektör och konsult.

Byggingenjör, Örebro

Högskoleingenjör med 8 års erfarenhet.

VA-ingenjör/VA-konsult, Stockholm

Civilingenjör med 7 års erfarenhet.