Rekrytering

Vi hjälper er att ta fram en kravprofil sådan att det blir enklare att hitta lämpliga kandidater på kortaste tiden. Vi hjälper er att attrahera rätt kompetens till ert företag/organisation. Varje rekrytering eller bemanning är unik. Vi utför vår rekrytering eller bemanning utifrån vetenskapliga metoder och anpassar det efter kundens önskemål och behov. Vi erbjuder rekryteringsstöd till chefer. Vi är professionella rekryterare. Vi använder oss av olika färdighetstester och personlighetstester och anpassar rekryteringen efter företagskulturen så att rekryteringen blir optimal både för beställaren och kandidaten. Vi arbetar med att maximera kundupplevelse även för de kandidater som inte får ett viss specifikt uppdrag. Vi återkopplar löpande till alla i en rekryteringsprocess. Vi arbetar med ert varumärke och lyfter den till högre nivåer. Vi tycker att rätt person i rätt uppdrag och i rätt företagskultur ger maximalt nytta både för sig själv och även för organisationen/företaget.

Resultatet blir högproduktiv personal, mindre sjukfrånvaro och nöjdare kunder samt hög lönsamhet och tillväxt i verksamheten både kortsiktigt och långsiktigt. Detta minskar felrekryteringar och de höga kostnaderna och som medföljer. Felrekryteringar och hög personalomsättning leder till att kunderna minskar förtroende för organisationen/företaget. Detta leder också till att lojaliteten påverkas negativt för den kvarvarande personalen. Att behålla personal som man har investerat i är en viktig ingrediens i en lyckad organisation/företag.

Vi arbetar proaktivt och är med från början. Vi ser över er organisation tillsammans med er och formar rekrytering eller bemanningslösning som uppfyller just ert behov. Vi formar rekryteringsprocessen tillsammans med kunden sådan att det går att hitta lämpliga kandidater även för positioner med stor brist på kompetens i marknaden.

Vi kan även stödja er organisation med verksamhetsutveckling och omstrukturering.
Rekryteringsprocessen anpassas efter typ av rekrytering i samråd med beställaren.

Stöd med hela rekryteringsprocessen.

Kontaktuppgifter

Kontaktformulär