Alla tjänster till Kund

Hitta anställd/konsult

Affärsområden

Samhällsbyggnad: Bygg, VA

Välkommen till mötesplatsen där företag och myndigheter hittar rätt kompetens för sin verksamhet. Vi erbjuder rekrytering eller bemanning inom hela samhällsbyggnadsbranschen samt konsultation inom vatten, avlopp, miljö och stadsplanering. Vi arbetar med rekrytering och bemanning av duktiga samhällsbyggare. ARAM är en konsult- och kompetenspartner. Vi hjälper er med hela rekryteringsprocessen vid en ny anställning men också kompetensförsörjning för ett specifikt vikariat, tillfälliga arbetstoppar, under sjukdom, semester, föräldraledighet etc. Vi är INTE ett vanligt rekryteringsföretag. Vi är specialister inom samhällsbyggnadsbranschen samt kan rekryteringsprocesser. Vi har kompetens inom rekrytering samt branschspecifik kompetens. Vi är din samarbetspartner/kompetenspartner inom branschen. Vi skräddarsyr och löser dina behov av rekrytering eller bemanning med de bästa kompetenser inom branschen. Vi arbetar med employ branding det vill säga varumärke marknadsföring. Vi hjälper er att lyfta er varumärke inom branschen till högre höjder. Vi arbetar med rekrytering och bemanning av duktiga ingenjörer, tekniker och chefer i olika nivåer.

Exempel på befattningar:

informationsteknologi (I.T)

Välkommen till mötesplatsen där företag och myndigheter hittar rätt kompetens för sin verksamhet. Vi erbjuder rekrytering eller bemanning inom it-branschen. Vi arbetar med rekrytering och bemanning av duktiga it-ingenjörer. ARAM är en konsult- och kompetenspartner. Vi hjälper er med hela rekryteringsprocessen vid en ny anställning men också kompetensförsörjning för ett specifikt vikariat, tillfälliga arbetstoppar, under sjukdom, semester, föräldraledighet etc. Vi skräddarsyr och löser dina behov av rekrytering eller bemanning med de bästa kompetenser inom branschen. Vi arbetar med employ branding det vill säga varumärke marknadsföring. Vi hjälper er att lyfta er varumärke inom branschen till högre höjder. Vi arbetar med rekrytering och bemanning av duktiga ingenjörer, tekniker och chefer i olika nivåer.

Exempel på befattningar:

Skola

Välkommen till mötesplatsen där skolor hittar rätt kompetens för sin verksamhet. Vi arbetar med rekrytering och bemanning av duktiga lärare och pedagoger med legitimation/lärarstudenter/Lärare utan legitimation men med lång erfarenhet av undervisning och goda referenser. ARAM är en konsult- och kompetenspartner. Vi hjälper er med hela rekryteringsprocessen vid en ny anställning men också lärarförsörjning för ett specifikt vikariat, tillfälliga arbetstoppar, under sjukdom, semester, föräldraledighet etc. Vi är INTE ett vanligt rekryteringsföretag. Vi är specialister inom utbildning och lärande samt kan rekryteringsprocesser. Vi har kompetens inom rekrytering samt branschspecifik kompetens. Vi är din samarbetspartner/kompetenspartner inom branschen. Vi som sköter rekryteringsbolaget är själva lärare med lång erfarenhet inom yrket i grund, gymnasiet samt vuxenutbildning. Vi skräddarsyr och löser dina behov av rekrytering eller bemanning med de bästa kompetenser inom branschen. Vi arbetar med employ branding det vill säga varumärke marknadsföring. Vi hjälper er att lyfta er varumärke inom branschen till högre höjder. Vi arbetar med rekrytering och bemanning av duktiga lärare. Vi väljer våra lärare med omsorg. Våra lärare eller lärarvikarie gillar sitt yrke. De har kunskaper och erfarenheter som barn behöver för att klara skolan. Vi ger kontinuerligt professionellt stöd till våra lärare för att de ska utföra bra arbete hos kunden

Exempel på befattningar:

Vård/Medicin

Välkommen till mötesplatsen där företag och myndigheter hittar rätt kompetens för sin verksamhet. Vi erbjuder rekrytering eller bemanning inom vård och medicin. Vi arbetar med rekrytering och bemanning av duktiga bl.a. apotekare. ARAM är en konsult- och kompetenspartner. Vi hjälper er med hela rekryteringsprocessen vid en ny anställning men också kompetensförsörjning för ett specifikt vikariat, tillfälliga arbetstoppar, under sjukdom, semester, föräldraledighet etc. Vi skräddarsyr och löser dina behov av rekrytering eller bemanning med de bästa kompetenser inom branschen. Vi arbetar med employ branding det vill säga varumärke marknadsföring. Vi hjälper er att lyfta er varumärke inom branschen till högre höjder. Vi arbetar med rekrytering och bemanning av duktiga apotekare, apotekstekniker och chefer i olika nivåer.

Exempel på befattningar: