Underkonsult

Bli underkonsult/anställd

Affärsområden

Samhällsbyggnad: Bygg, VA

Vi stöttar och följer upp våra konsulter och arbetare löpande via samtal eller genom besök på arbetsplats (om detta tillåts av beställare). Vi säkerställer att inhyrd personal har nödvändiga kvalifikationer för det specifika uppdraget. Vi erbjuder våra konsulter en miljö för att träffas och utbyta kunskaper och erfarenheter. Detta är unikt i branschen. Det kan handla om möten där konsulter träffas för att samtala och knyta kontakter för att kunna dra nytta av varandras erfarenheter. Vi kommer även anordna workshops och seminarium där företag eller myndigheter bjuds in för att föreläsa om olika branschfrågor. Vi vet att du förtjänar mycket för ditt arbete. Vi vet din potential. Är du ingenjör där din kompetens inte utnyttjas fullt ut? Jobba som konsult hos ARAM och bli matchad med de bästa uppdragen/företagen på marknaden. Vi kan matcha dig till rätt plats där du trivs och bidrar som mest. ARAM samarbetar också med konsult- och entreprenadsbolag inom branschen via samarbetsavtal/underkonsultavtal. Vi övervakar marknaden och förmedlar uppdrag till underkonsult. Lönen är individuell och anpassas efter erfarenhet i branschen. Vi jobbar mycket med marknadsföring av våra konsulter och uppskattar deras arbete. Som konsult hos oss ska du få betalt det du förtjänar.

informationsteknologi (I.T)

Vi stöttar och följer upp våra it-konsulter löpande via samtal eller genom besök på arbetsplats (om detta tillåts av beställare). Vi säkerställer att inhyrd personal har nödvändiga kvalifikationer för det specifika uppdraget. Vi erbjuder våra konsulter en miljö för att träffas och utbyta kunskaper och erfarenheter. Detta är unikt i branschen. Det kan handla om möten där konsulter träffas för att samtala och knyta kontakter för att kunna dra nytta av varandras erfarenheter. Vi vet din potential. Är du ingenjör där din kompetens inte nyttjas fullt ut? Jobba som konsult hos ARAM och bli matchad med de bästa uppdragen/företagen på marknaden. Vi kan matcha dig till rätt plats där du trivs och bidrar som mest. Vi övervakar marknaden och förmedlar uppdrag till underkonsulten. Lönen är individuell och anpassas efter erfarenhet i branschen. Vi jobbar mycket med marknadsföring av våra konsulter och uppskattar deras arbete. Som konsult hos oss ska du få betalt det du förtjänar.

Skola

Vi stöttar och följer upp våra lärare och pedagoger löpande via samtal eller genom besök på arbetsplats. Vi säkerställer att inhyrd personal har nödvändiga kvalifikationer för det specifika uppdraget. Vi erbjuder våra lärare och pedagoger en miljö för att träffas och utbyta kunskaper och erfarenheter. Detta är unikt i branschen. Det kan handla om möten där lärare träffas för att samtala och knyta kontakter för att kunna dra nytta av varandras erfarenheter. Är du en duktig lärare eller pedagog? Jobba som konsult hos ARAM och bli matchad med de bästa uppdragen/skolor. Vi vet vad du är värd. Bli anställd hos ARAM och tjäna lika mycket oavsett var i landet du bor. Vi kan matcha dig till rätt plats där du trivs och bidrar som mest. Vi övervakar marknaden och förmedlar uppdrag till underkonsult. Lönen är individuell och anpassas efter erfarenhet i branschen. Vi jobbar mycket med marknadsföring av våra lärare och uppskattar deras arbete. Som lärare hos oss ska du få betalt det du förtjänar. Vi har utvecklingsmöjligheter för lärare att bli duktiga pedagoger.

Vård/Medicin

Vi stöttar och följer upp våra farmaceuter löpande via samtal eller genom besök på arbetsplats (om detta tillåts av kunden). Vi säkerställer att inhyrd personal har nödvändiga kvalifikationer för det specifika uppdraget. Vi erbjuder våra apotekare, receptarier m.fl. en miljö för att träffas och utbyta kunskaper och erfarenheter. Detta är unikt i branschen. Det kan handla om möten där apotekare träffas för att samtala och knyta kontakter för att kunna dra nytta av varandras erfarenheter. Vi kan matcha dig till rätt plats där du trivs och bidrar som mest. Vi övervakar marknaden och förmedlar uppdrag till underkonsult. Lönen är individuell och anpassas efter erfarenhet i branschen. Vi jobbar mycket med att marknadsföring av våra apotekare och uppskattar deras arbete. Som apotekare hos oss ska du få betalt det du förtjänar.

Bli anställd/underkonsult