Bemanningsföretag

Vi erbjuder:

 + Bemanningslösningar som gör skillnad inom Vatten- och Samhällsbyggnad, Energi, IT, skola och Medicinteknik.

+ Förmedling av konsult- och entreprenadsbolag inom arkitektur, bygg och anläggning.

+ Konsulttjänster inom VA, Miljö och Klimat samt stöd att skriva anbud/teknisk upphandling.

Rekryteringstjänster

Rekrytering

Vatten & Samhällsbyggnad

Teknik & IT

Medicin

VA & Miljö konsultation

VA-Konsultation
Offentlig sektor

VA-Konsultation
Till företag/samarbetspartner

Sälj- och marknadsföringstjänster

Global rekrytering

Hållbart samhälle

Experter

Registrera dig idag och bli en av oss!

Kontaktuppgifter

Kontaktformulär